Flere restauranter og hoteller har valgt å benytte Lehmann glass. Her er noen av de.

Restaurant Under-Lindesnes

Hotel Britannia-Trondheim

Pieder Ro-Kristiansand

Hos Moi-Kristiansand

Tapas Club-Hemsedal